ECO G9 About us About us

EcoG9coin SERVICE INFOMATION

ECO G9 About us About us

EcoG9coin SERVICE INFOMATION

TẦM NHÌN

  Trong tương lai, EcoG9coin sẽ trở thành đồng tiền số tiêu biểu trên toàn cầu, dẫndắt hình thái kinh tế Blockchain.

 

MỤCTIÊU

EcoG9coin thế hệ đầu được xây dựng dựa trên nền tảng Etherium. Nó tăng cườngchức năng lưu thông tiền tệ liên quan đến nền kinh tế thực và đảm bảo tính linhhoạt của hình thái kinh tế Blockchain được tạo ra trong tương lai.

Chúng tôi sẽ liên tục đảm bảo tính cạnh tranh của đồng tiền số hiện có, thôngqua việc tăng cường tốc độ và bảo mật thông tin của EcoG9coin,phát triển nền tảng Etherium thế hệ tiếp theo như áp dụng một thuật toán thỏa thuận duynhất để mở rộng liên kết với nền kinh tế thực vô cùng đa dạng trongvòng 3 năm tới.

 

DỊCH VỤ ỨNG DỤNG

EcoG9coin hiện nay được sử dụng như một loại tiền số tại Super BowlGame Land off-line Việt Nam, nơi đang áp dụng chiến lược dịch vụứng dụng đầu tiên.

SCHEDULE OF EcoG9coin SERVICE

Don't miss out, Stay updated

[mc4wp_form id="204"]